Пулпит

Пулпитът е възпаление на зъбната пулпа, кoeто в повечето случаи е следствие от нелекуван кариес. Симптомите са остра или хронична болка, като зъбът реагира на механични, химични или термични дразнители.

Ненавременното лечение може да доводе до абцес или гангрена.

Лечението се извършва от специалист по Ендодонтия, като стъпките са както следва:

  1. Отваряне на зъба с цел достъп до зъбната пулпа
  2. Щателно почистване на коренoвите канали от възпалена, инфектирана или некротична пулпа.
  3. Херметично запълване на коренови канали с гутаперкa и кореново пълнежна паста или с най-новото в областа на еднодонтията, така наречените сийлъри, така че да няма никакъв обмен между вътрешността на зъба и заобикалящата го тъкан.
  4. Контролна графия (снимка) за гарантирано плътно запъвлане на кореновите канали.
  5. Естетично и функционално възстановяване на увредения зъб според нуждата (коренов щифт, обтурация, корона и др.)

Важното при лечение на пулпит е да се направят контролни графии (рентгенови снимки) преди и след запълването на каналите, а самото запълване да се извършва под контрола на специализирана електроника, като DentoMax. По този начин се гарантира плътното запъвлане на кореновите канали, което свежда риска от рецидив до нула.

0