detski

1. Кога за пръв път да заведем малчугана при зъболекар?
На три годишна възраст, ако родителите не са забелязали нещо нередно преди това. Тогава може да се определи кариес рискът на временното съзъбие на детето, да се дадат съвети относно оралната хигиена и да се направи прогноза за подреждането на постоянните зъби и развитието на захапката.

2. Децата като бъдещи пациенти или как да ги подготвим  за посещение в дентален кабинет.

-Кои фрази да избягваме?

Детето Ви  вероятно няма опит в зъболекарския кабинет. Не му предавайте Вашия! Съвременната стоматология разполага с достатъчно методи и похвати за безболезнено лечение. Когато трябва да обясните на наследника си за първата му среща със стоматолога, избягвайте думите болка и страх, а наблягайте на игра, обяснете му за Чук и Пук (актуално обяснение за кариес на в детските градини).

-Как да мотивираме детето си и да събудим у него интерес?

Превърнете миенето на зъбките в игра! Наблягайте на това , колко красива усмивка и бели зъбки ще има детето ако се ги мие усърдно. Може да използвате за пример и някой, когото детето харесва и на когото подражава.

3. Защо временните зъби също имат нужда от лечение?

Под тях се развиват зародишите на постоянните зъби. Инфекция, възникнала от нелекуван кариес на временен зъб, би могла да увреди подлежащия зародиш. Също така, временните зъби пазят мястото на постоянния зъб в зъбната редица. Затова ако един временен зъб бъде изваден преди времето за естествената му подмяна, това би се отразило на посоката и времето за пробив на постоянния зъб. Може да се стигне до неправилно подреждане на постоянните зъби и нужда от носене на ортодонтски апарати или брекети за в бъдеще.

4. 6 години!

Това е възраст, в която профилактичният преглед е задължителен. В устата на малчугана се появяват първите постоянни зъби – постоянните резци и шестите зъби. Тогава се обсъжда нуждата от поставяне на силанти.

Що е то силант?
Силантите са смолисти стоматологични материали, с които се покрива дъвкателната повърхност на пробиващите постоянни детски зъби. Тъй като те са все още с недостатъчно минерално съдържание и децата все още не ги почистват достатъчно качествено, постоянните шести зъби често развиват кариес още по време на пробива. Венецът около тях е възпален и децата избягват четкането в този участък. Силантът създава гладка и неретенционна за плака дъвкателна повърхност на пробиващия зъб, като по този начин го защитават от развитие на кариес.

5. Бели петънца по зъбките?

Това е началната и все още обратима фаза  на детски кариес. Чрез прилагане от стоматолога на препарати, съдържащи флуорни и калциеви съединения (флуорен лак, МI Paste, Tooth Mousse), може да бъде предотвратено неговото по-нататъшно развитие. Това би спестило на вас средства, а на малчугана запознанството с „машинките“.

6. Вредни навици ?

– Смучене на пръст или предмет
– Спане с юмрук под бузата
– Дишане през устата

Ако не бъдат отстранени навреме ,тези на пръв поглед невинни детски навици ,могат да имат сериозни последствия за захапката и външния вид на детето за в бъдеще.Те оказват влияние на сформирането на лицевия му скелет .Често стоматологът е първия , който отгатва за наличието на такъв навик ,след стоматологичен преглед, когато вече са налични вредните изменения в захапката и подреждането на зъбите. При нас може да получите съвети за справяне с вредния навик и коригиране на последствията.

7. Първи стъпки в правилното миене на зъбките

-Кои са най подходящите пасти и четки за зъби за вашето дете?

– Демонстрация на местата, които детето не почиства добре чрез оцветяване

Извършва се в стоматологичния кабинет със специални оцветителни таблетки, които детето сдъвква (след като само си е измило зъбките) и оцветителят се задържа само на местата покрити от зъбна плака. Това е отличен метод за демонстрация  на местата, които не се почистват добре и за мотивация и обучение в правилното миене на зъбите.

8.Правилното хранене

– От гледна точка на плаката

Някои храни имат засилено кариесогенно действие върху зъбите. Те трябва да се избягват от децата с висок кариес риск, и да бъдат заменяни с кариеспротективни храни.

– Като градивен материал за изграждане на здрави зъби

По време на развитието на зъбните зародиши, зъбите се изграждат чрез доставка на необходимите вещества от храната. Дефицит на някое от тези вещества бе дало отражение върху сформираните зъби. Вредно действие върху изграждането на зъбните зародиши имат и някои антибиотици.